پله ها

شهرستان قائم‌شهر

شهرستان قائم‌شهر یکی از شهرستان‌های استان مازندران ایران است. مرکز این شهرستان، شهر قائم‌شهر است. این شهرستان از جنوب به سوادکوه و تهران در غرب به بابل و از شمال به سیمرغ و جویبار و از شرق به شهرستان ساری راه دارد. فاصله قائم شهر تا شهر های مهم : فاصله تا ساری حدود ۱۷ […]