پله ها

شهرستان مرند

شهرستان مرند، ازنظر جمعیت سومین شهرستان استان و ازنظر مساحت چهارمین شهرستان‌ بزرگ استان آذربایجان شرقی در ایران است. مرکز این شهرستان، شهر مرند است. شهرستان مرند در ۶۵ کیلومتری شمال غرب تبریز و در محور ارتباطی اروپا و آسیای میانه قرار گرفته ودارای ۳ بخش و ۶ شهر و ۹ دهستان و ۱۲۹ آبادی […]