پله ها

شهرستان خداآفرین

شهرستان خداآفرین یکی از شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی است. مرکز این شهرستان، شهر خمارلو است. تقسیمات کشوری این شهرستان از ۳ بخش ۳ شهر و ۷ دهستان تشکیل شده است. بخش مرکز بخش جمعیت بخش ۱۳۹۵ نام دهستان مرکز دهستان جمعیت دهستان ۱۳۹۵ شهر جمعیت شهر ۱۳۹۵ مرکزی خمارلو ۸،۵۳۱ نفر بسطاملو بسطاملو ۴،۵۶۱ نفر […]