پله ها

شهرستان بابل

شهرستان بابُل پرجمعیت‌ترین شهرستان در استان مازندران و دومین شهرستان پرجمعیت شمال ایران می باشد. شهرستان بابل دارای ۶ بخش، ۷ شهر و نیز ۶۷۳ روستا می‌باشد. مرکز این شهرستان، شهر بابل است. ارتفاع شهر بابل ۲ متر پایین‌تر از سطح دریاهای آزاد بوده و کم ارتفاع ترین شهر استان مازندران می‌باشد. ارتفاع در این […]