پله ها

شهرستان تبریز

شهرستان تبریز یکی از شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی که شهر تبریز، مرکز آن شهرستان و استان و نیز مرکز منطقه آذربایجان ایران می باشد. شهر تبریز به عنوان شهر اولین‌ها ، طبق آخرین تقسیمات کشوری از ۳ بخش، ۴ شهر، ۷ دهستان و ۹۰ روستا تشکیل شده‌است. جغرافیا وسعت شهرستان تبریز به‌طور تقریبی ۱۷۸۱ کیلومتر […]