پله ها

شهرستان سراب

شهرستان سراب در استان آذربایجان شرقی، ایران است. مرکز این شهرستان شهر سراب است. در سرشماری سال ۲۰۰۶، جمعیت این شهرستان ۱۳۲۰۹۴ نفر در ۳۱۹۷۷ خانوار بود. سرشماری زیر در سال ۲۰۱۱ تعداد ۱۳۱۹۳۴ نفر در ۳۷۰۲۹ خانوار را به خود اختصاص داد. در سرشماری سال ۲۰۱۶، جمعیت این شهرستان ۱۲۵۳۴۱ نفر در ۳۸۴۴۶ خانوار […]