پله ها

روانشناسی

قانون اعتماد به نفس در تعاملات اجتماعی

شاید اعتماد به نفس واژه ای جذاب برای همه باشد اما وقتی جذاب تر خواهد شد که بدانیم نقشی کلیدی در حال و آینده زندگی شخصی و اجتماعی ما خواهد داشت. سوال : اعتماد به نفس از کجا و چگونه بدست می آید؟ جواب دادن به این سوال تا حدود زیادی توسط هر منبع و […]