احساسی که اول صبح دارید، بر احساس شما درطول روز و محل کارتان تاثیرگذار است. محققان دانشگاه پنسیلوانیا با بررسی روحیه و عملکرد کارمندان واحد خدمات مشتریان دریافتند کسانی که صبح روحیه خوبی دارند، درطول روز موثرتر عمل می‌کنند و روابط مثبتی با مشتریان خود خواهند داشت؛ پس سعی کنید صبح‌ها کاری کنید که احساس خوبی داشته باشید. پیش از آغاز کار، چند دقیقه برای نوشیدن چای، قهوه یا یه‌طورکلی نوشیدنی‌های موردعلاقه خود وقت صرف کنید؛ یعنی واقعا از نوشیدن آن لذت ببرید، نه اینکه سر میز کارتان آن را هورت بکشید. همچنین کمی ‌هوای تازه تنفس کنید. تحقیقات نشان می‌دهند بیست دقیقه تماس با هوای آزاد بیرون، احساس شادی و سلامتی را تقویت می‌کند

منبع : www.movafaghiat.com